Wij maken affiliate toegankelijk!

Innovatie in affiliate marketing

Er is technisch gezien steeds meer mogelijk als het gaat om internet en technologieën. Niet alleen technisch gezien maar ook bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden. We zijn zo snel en zo eenvoudig met elkaar verbonden dat hieruit steeds nieuwe manieren van samenwerken ontstaan. Zo ook tussen publisher en adverteerder; de wereld van affiliate marketing.

Van oudsher ziet deze samenwerking er zo uit:

De publisher promoot de producten van de adverteerder op een website → een bezoeker op de affiliate site wordt doorgeleid naar de adverteerder → deze bezoeker koopt iets bij de adverteerder → de adverteerder beloont de publisher voor diens inspanningen. Alles gaat online, via laptop, pc, Ipad en tegenwoordig ook veel per telefoon. Met de opkomst van nieuwe technologieën er is echter meer mogelijk, zelfs in de offline marketing. Hierna behandelen we enkele nieuwe ontwikkelingen die zowel kansen als bedreigingen kunnen zijn:

  • Een bedreiging (ITP)
  • Offline affiliate marketing
  • Partnerships
  • Productverbetering

Inspelen op innovatie

Wil je kunnen inspelen op innovatie, zelf voorop lopen of minstens tijdig mee doen met veranderingen, dan zul je voortdurend op de hoogte moeten zijn van wat er speelt. Juist bij affiliatie marketing is dit belangrijk want de groei van de markt is enorm. Wil je je kunnen (blijven) onderscheiden, dan zul je dus mee moeten groeien met de markt. Er kán niet alleen steeds meer, er worden soms ook dingen lastiger of onmogelijk. Op het gebied van privacy bijvoorbeeld.

Een bedreiging voor de publisher: ITP

Apple kwam bij de meest recente Safari-update met de Intelligent Tracking Prevention 2.0 (ITP) met als doel het beschermen van de privacy van een gebruiker. ITP houdt echter wel in dat het plaatsen van third party cookies én third party redirects wordt geblokkeerd. Hierdoor is het traceren van clicks niet meer mogelijk en daarmee ook het meten van conversies. Een strop voor affiliate marketing. Om voor dergelijke veranderingen -liefst tijdig- een oplossing te vinden moet je steeds “bijblijven”. In dit geval is kan gebruik worden gemaakt van een volledige trackingoplossing zodat er geen sales worden gemist.

Een voorbeeld van offline affiliate marketing

Van oudsher speelt offline binnen affiliate marketing geen grote rol, het is immers een online verkoopmodel. Het offline deel van affiliate marketing zit hem in bezoekers die inspiratie en kennis opdoen op een website van een publisher en vervolgens surfen naar de website van een adverteerder om een aankoop te doen. Of ze gaan naar de winkel in het centrum. Deze offline resultaten van de publisher zijn niet of nauwelijks meetbaar. Om dit deels te ondervangen is de cookieless vouchercode bedacht. Een mooi voorbeeld van innovatie in affiliate marketing.

Het werkt als volgt. Een bezoeker van een website kan een vouchercode krijgen waarmee gebruik kan worden gemaakt van een bepaald voordeel. Maakt de bezoeker gebruik van de vouchercode, dan is daarmee bekend van welke publisher deze afkomstig is en kan commissie worden verdiend. De code kan bijvoorbeeld ook worden verstrekt via een flyer of ander offline promotiemiddel. Een andere manier om de vouchercode in te zetten is op platformen waar partnerlinks verboden zijn. Denk aan Instagram. Een adverteerder heeft hiermee veel meer mogelijkheden om zijn promotie te tonen dan wanneer deze zou vasthouden aan de klassieke trackingmethode.

Nieuwe partnerships

Traditioneel bestaat het partnership uit 2, meestal 3 partijen: publisher en adverteerder, doorgaans aangevuld met het affiliate netwerk. Innovatie vraagt om verandering of uitbreiding van de partnerships. Vergelijkingstools op websites zijn hiervan een voorbeeld. De consument ziet deze tool en maakt er gebruik van maar achter de schermen gebeurt er veel meer. Er kunnen samenwerkingen worden aangegaan tussen publishers. Zij kunnen specifieke kennis met elkaar delen om ieder afzonderlijk tot betere resultaten te komen.

Daarnaast zien we steeds meer het partnership tussen adverteerder en publisher zelf veranderen. Steeds vaker wordt gekozen voor een eigen partnerprogramma. Dit was aanvankelijk bijna onbetaalbaar en lag alleen binnen het bereik van de grote concerns. Er was zoveel technische kennis nodig en (blijvend) technisch personeel om partnerprogramma’s te sturen. Met het steeds meer binnen handbereik komen van de benodigde kennis én het uitbreiden van de algemene kennis van webmasters kunnen steeds meer bedrijven voor een eigen partnerprogramma kiezen.

Productverbetering

We doelen hier niet op de producten van adverteerders maar op de producten van de publishers. Hun producten: de affiliate website, het promoten van producten en het meten van conversies. Op alle vlakken kunnen publishers deze producten steeds meer verbeteren. De websites worden slimmer, sneller en mooier. De mogelijkheden om te meten worden steeds beter. Verzamelde data kunnen steeds beter worden uitgelezen en de resultaten ingezet om de prestatie te verbeteren. Zo kunnen publishers beter inschatten welke categorieën het beste scoren en vervolgens daarop sturen om de resultaten verder te verbeteren.