Wij maken affiliate toegankelijk!

De toekomst van affiliate marketing

Super populair momenteel: affiliate marketing. Blijft dat zo of ziet de toekomst van affiliate marketing er anders uit? Met welke problemen heeft de branche te maken, zijn er bepaalde dilemma’s en hoe zit het met het consumentenvertrouwen? Awin, een van de grotere affiliate marketing netwerken, heeft een manifest opgesteld met als onderwerp de toekomst van affiliate marketing: “2020 Vision – An Affiliate Marketing Manifesto”. In het rapport staat de performance piramide centraal. We gaan hierna nader in op de resultaten van dit rapport, uitgedrukt in “vier lagen”.

Dilemma’s van dit moment

De traditionele trackingsmodellen staan onder druk en het consumentenvertrouwen in online adverteren bevindt zich op een dieptepunt. Dit zijn de twee belangrijkste problemen in relatie tot affiliate marketing van dit moment. Daarnaast beleeft de industrie momenteel een identiteitscrisis. Stuk voor stuk zaken die de toekomst van affiliate marketing niet al te rooskleurig laten lijken. Toch valt dat mee. Affiliate marketing heeft ook veel voordelen en eigenlijk kunnen we niet meer zonder. In ieder geval de adverteerders niet maar ook de consument is gewend alles op een presenteerblaadje te krijgen aangeboden. Het gevecht om naamsbekendheid en natuurlijk om de (potentiële) klanten op internet is gewoon te groot om het zonder publishers te doen. De manier waarop het allemaal werkt is natuurlijk wel aan verandering onderhevig. Ook in de toekomst.

De vier hoofdlagen van affiliate marketing

Om affiliate succesvol in te zetten zijn er vier hoofdlagen waarop moet worden ingespeeld. Door dit zo goed mogelijk te doen kan toegevoegde waarde worden bereikt voor adverteerder en consument. Zowel voor wat betreft de individuele programma’s als de bredere industrie.
De vier hoofdlagen zijn:

  1. Tracking en attributie
  2. Reportage en inzicht
  3. Strategie en partnership
  4. Samenwerking

1. Tracking & Attributie

it is de eerste laag en deze moet goed werken. Indien dit niet zo is, dan stort alles in elkaar en kan er niet worden gewerkt. Hier is echter tegelijkertijd ook veel aan de hand. Er zijn grote uitdagingen waarmee de industrie heeft te kampen:

  • Dataregulering zoals de AVG
  • De ePrivacy Verordering
  • Het toegenomen consumenten bewustzijn omtrent privacy
  • Nieuwe privacy functies.

Het gewone, oude cookie-based trackingmodel staat daardoor onder grote druk en er zijn nieuwe oplossingen nodig. Meer flexibiliteit terwijl zowel publishers als adverteerders natuurlijk wel zeker moeten zijn dat alles correct wordt gemeten.

Niet alleen de tracking maar ook de attributie verandert momenteel. Tot op heden lag de nadruk op de “laatste klik”. Dit betekende een race om die laatste klik waardoor bedrijven elkaar flink gingen beconcurreren. Een en ander ging ten koste van de waarde van grote groepen publishers en daarmee ten koste van inspiratie en bewustzijn. Hier was en is een verandering nodig en dit uit zich in nieuwe beloningsmodellen. Zo profiteren alle en ook nieuwe publishers mee zoals bijvoorbeeld influencers. De attributiemodellen groeien dus mee met de markt en zorgen voor een eerlijker verdeling van de beloningen.

2. Reportage en inzicht

Dit is de tweede laag. Om een goed inzicht te krijgen en geschikte rapportages te maken zijn de juiste tools nodig. Op basis van inzicht en rapportage kunnen beslissingen worden genomen over de voortgang in de (nabije) toekomst. Deze informatie wordt met goede rapportage beschikbaar voor medewerkers, partners en voor klanten. Het maken van goede rapportages en het verkrijgen van inzicht kost veel tijd. Hiervoor moet dus ook voldoende tijd (en dus geld) worden ingeruimd. Daarbij komt dat de meeste mensen niet erg enthousiast worden van dit soort werk. Het automatiseren van rapportage is dan ook opportuun. Werknemers kunnen zich dan veel meer bezighouden met zaken als het bedenken van strategieën en het toepassen van trends.

3. Strategie en partnership

Nu zijn we aangekomen bij de derde laag. De menselijke aspecten beginnen hier een belangrijke rol te spelen. Het opbouwen van relaties, het bedenken van creatieve innovatieve oplossingen en het uitzetten van strategieën. Dit zijn zaken die niet zo eenvoudig door geautomatiseerde processen kunnen worden vervangen. De juiste man -of vrouw- op de juiste plek, dat is hier vooral heel belangrijk. Mensen die creatief zijn, tijd besteden aan netwerken, hun klanten begrijpen en toepassingen kunnen bedenken. Vaak ook toepassingen voor individuele doelstellingen van klanten. Uiteraard vergt dit ook veel technische kennis.

4. Samenwerking

De vierde en laatste laag is de industriële samenwerking. Dit zorgt voor toekomstbestendigheid en brede groei. Doel van samenwerking is het verbeteren van de industrie als geheel. Denk aan zaken als normen en waarden, het in kaart brengen en afwenden van gevaren en het versterken van het algemeen profiel van affiliate marketing. De vierde laag omvat onder meer de publishers en adverteerders maar ook affiliate netwerken en externe bureaus.

Wat zijn de verwachtingen voor 2020?

De vier hiervoor genoemde hoofdlagen vormen met elkaar de performance piramide waarmee de toekomst van affiliate marketing wordt vorm gegeven. Bij elke laag zie je concrete actie- en veranderpunten waarmee affiliate marketing kan worden versterkt. Deze industrie staat nu op een kruispunt met veel veranderingen die hopelijk een versterking zullen betekenen. Het is een uitdagend pad waarin nog veel winst is te behalen.