Wij maken affiliate toegankelijk!

Affiliate marketing wordt Partnershipmarketing

Steeds meer zal affiliate marketing plaats gaan maken voor partnershipmarketing. Wat is het verschil tussen die twee en wat is de oorzaak van deze verschuiving? In onze blog van 10 juli over de verwachte ontwikkelingen voor 2019 in de affiliate marketing hebben we dit onderwerp al even kort aangestipt. De verschuiving van affiliate marketing naar partnershipmarketing is ten dele te verklaren vanuit het succes van affiliate marketing zelf. Steeds meer mensen hebben deze manier van geld verdienen ontdekt waardoor de “spoeling dun is geworden”. Met andere woorden: publishers en adverteerders moeten steeds meer hun best gaan doen de aandacht te trekken van potentiële klanten.

Wat is partnerschipmarketing

Het woord zegt het al: partnerschip. Partnerschap, samenwerken. Natuurlijk gebeurt dat bij affiliate marketing altijd, publisher en adverteerder kunnen niet zonder elkaar en zullen dus altijd op enige manier moeten samenwerken. Alleen zal deze samenwerking steeds belangrijker worden en een grotere plaats gaan innemen. Adverteerder en publisher gaan elkaar zorgvuldiger uitkiezen, steeds vaker contact met elkaar hebben en niet alleen via internet.

Oorzaken en misvattingen

Een andere reden voor het versterken van de samenwerking tussen adverteerder en publisher en hun partnership, is dat misvattingen over affiliate marketing de laatste jaren steeds duidelijker naar voren zijn gekomen.

Affiliate marketing heeft bij sommige partijen nog een negatieve klank. Het zou gaan om handige jongens die met trucjes het internet domineren en zo geld binnen slepen voor henzelf en hun adverteerders. Dat is misschien in het begin even zo geweest maar dat station zijn we al lang en breed gepasseerd. Affiliate marketing is serieus, het is werken, samenwerken en neemt een steeds grotere plaats in de wereld in, op het internet.

Zowel bij publishers als bij adverteerders spelen nog steeds misvattingen. Publishers kunnen ten onrechte denken dat het simpel is. Simpel om met een website geld te verdienen. Even een website opzetten, wat producten er op en kassa. Zo werkt het niet. De publisher zal wel degelijk moeten investeren. Is het niet in tijd dan is het wel in geld, vaak in beide. Daarbij komt ook nog eens dat adverteerders steeds kieskeuriger worden in hun keuze voor een publisher. Je zult dus echt je best moeten doen.

Adverteerders kunnen ten onrechte denken dat ze snel en simpel een campagne kunnen opstarten. Even wat banners ontwikkelen en een productfeed maken en de publishers vechten om jouw aandacht. Helaas, ook dat is een misvatting. Het opzetten van een professionele campagne kost tijd en geld. Denk aan de regels en voorwaarden, de structuur van de commissies, het verzorgen van écht goed promotiemateriaal en het selecteren van de beste publishers. Je hebt misschien een designer nodig, mensen met technische kennis en voldoende middelen om alles professioneel in te richten.

Je investeringen goed weg zetten

Zowel publisher als adverteerder dienen te investeren in affiliate marketing en beide partijen hebben dus belang bij het welslagen van campagnes. Zo worden hun inspanningen het best beloond. Logisch dus dat beide partijen ook in de samenwerking tijd en eventueel geld willen steken. Om die reden is partnershipmarketing dan ook in opkomst en zal steeds meer ruimte innemen van het “gewone” affiliate marketing.

De gewone vorm van samenwerking loopt meestal via een affiliate netwerk. Hier vinden adverteerder en publisher elkaar en doen ze zaken, vaak zonder enig persoonlijk contact. Deze manier van samenwerken zal op den duur grotendeels verdwijnen en worden ingenomen door partnershipmarketing.

Vooral content publishers zullen gaan profiteren van de nieuwe manier van werken. Content publishers zie je in veel markten waarbij fashion en reizen op kop lopen. Over deze onderwerpen wordt veel geschreven waardoor websites ook veel beter worden gevonden. Affiliate marketing is hier een heel interessant gegeven, immers, er kan veel mee worden verdiend.

Fixed fee en partnerprogramma’s

Populair is ook de zogenaamde fixed fee. Een vooraf afgesproken bedrag dat de publisher in elk geval krijgt voor zijn inspanningen. Publishers zullen hun best doen het afgesproken bedrag te boven te gaan zodat ze extra betalingen kunnen verwachten. Goede content publishers kunnen hier flink mee verdienen. Natuurlijk is het hier extra belangrijk dat partijen werken via partnershipmarketing zodat men precies weet wat er wordt verwacht. Publishers moeten kennis hebben van het product van hun adverteerder en weten wat er nodig is.

Een partnerprogramma is een affiliate programma van één bepaalde adverteerder en in diens eigen beheer. Bijvoorbeeld het affiliate programma van Coolblue. Deze adverteerder haalt zelf publishers binnen en doet dit niet via een affiliate netwerk. De samenwerking tussen adverteerder en publisher is hier per definitie al veel groter en kan al worden gezien als partnershipmarketing. Omdat het opzetten van een partnerprogramma veel geld kost, zullen voorlopig alleen de grotere bedrijven zich hier aan wagen.